Віброфлотація VF

Опис технології

Перші проби використання технології віброфлотація VF, що також називається методом виброкомпакції, починались вже в 1934 р. З того часу до сьогодні метод ущільнення незв’язних ґрунтів був багатократно покращений. Сьогодні при виконанні проектів на цілому світі ця технологія є однією з провідних для підсилення незв’язних ґрунтів.
Віброфлотація (віброущільнення) є методом підсилення незв’язних ґрунтів, що полягає на зміні положення зерен ґрунту під впливом циклічних вібрацій і зменшенні об’єму пор. Основним обладнанням є важкі глибинні вібратори, що називають віброфлотами.
Віброфлоти циліндричної форми і діаметром 30-50см в нижній частині мають двигун з ексцентриком, що продукує поперечну вібрацію від 5 до 20мм. Часто на кінці віброфлоту розміщені сопла, через які може подаватись під тиском вода або повітря, що впливає на ефективність ущільнення ґрунту. Віброфлот заглиблюється разом з направляючою трубою в ґрунт під власною вагою, або з застосуванням втискаючої сили і вібрації, якщо віброфлот закріплений на несучій щоглі.
Ущільнення відбувається під час підйому віброфлоту зворотньо-поступовим рухом. В слабому ґрунті з’являється ущільнений стовп діаметром 1.5-2.5м, в залежності від сітки пунктів ущільнення та виду ґрунту.
При ущільненні слабих основ поверхня території звичайно стає нижче. Величина пониження залежить від товщини шару, що ущільнюється, і від ступеню ущільнення підсилюваного ґрунту. В кожному випадку необхідно доущільнити поверхневий шар ґрунту товщиной ві 0.5 до 1м, ослаблений після використання віброфлотації. З цією метою використовується стандартне обладнання, наприклад важкі віброкатки.

Застосування

Віброфлотація VF дає дуже добрі результати в незв’язних ґрунтах, пісках, кам’янистих ґрунтах в неущільненому стані. Також добрі результати метод дає в незв’язних ґрунтах гірничого походження, що мають не більш, ніж 5% дрібної фракції (глини чи намулу). Ґрунти, що мають більше 10% пилуватої фракції не підлягають ущільненню цим методом.
Віброфлотація VF часто використовується для ущільнення насипів великої товщини, що сформовані намивним методом, а також на територіях, що були затоплені.
Віброфлотація VF може використовуватись для посадки різного роду об’єктів: від паркінгів, аеродромних плит, дорожніх насипів, об’ємних об’єктів, портових споруд (порти, гідротехнічні об’єкти). Метод особливо добре застосовується для посадки об’єктів з рівномірним навантаженням на основу.


Застосування методу VF в незв’язних ґрунтах значно зменшує осідання ґрунтів після його навантаження, зменшує коефіцієнт фільтрації ґрунту і призводить до єднорідності умов посадки (мінімалізує різницю осідань). Пункти ущільнення – місця введення віброфлота в ґрунт розміщуються в трикутній або квадратній сітці з стороною 1.5 до 5.0м. Глибина ущільнення коливається від 3.0 до 20.0 м, але може бути виконана до 40 м. Ступінь ущільнення досягається від Id = 0,5 do 0,9. Віброфлотація застосовується як допоміжний метод в ситуаціях, коли неможливо уникнути посадки на палях. В таких ситуаціях вібраційне ущільнення основи допомагає досягти відповіднього ступеню ущільнення основи, що сприяє пальових роботам і дає можливість безпосередньої посадки підлог об’єкту.

Переваги технології

  • Економічність – одна з найбільш ефективних технологій для підсилення грунтової основи, особливо ефективна в ситуації великих шарів неущільнених незв’язних ґрунтів.
  • Підсилення в глобальному масштабі – відбувається покращення механічних і деформаційних параметрів підсилюваного ґрунту в об’ємі всього масиву ґрунту.
  • Нешкідлива для оточуючого середовища – використання цієї технології не вимагає регулярної доставки матеріалів чи додаткових машин. Успіх залежить від відповідього підбору параметрів роботи машини і розставу робочих пунктів.
  • Контроль осідань – використання технології VF призводить до зменшення осідань і мінімізації різниці осідань, що в результаті споводує безпечну посадку будинків.
  • Гідротехнічна ефективність – ця технологія часто використовується в гідротехнічних спорудах (дно портів, берегове укріплення), як одна з найкращих технологій покращення ґрунтових параметрів.
  • Висока продуктивність – технологія VF характеризується великою продуктивністю, що доходить до тисячі квадратних метрів виконаного підсилення в зміну (при застосуванні одного комплекту обладнання).