Розширююча ін’єкція ISR

Опис технології

Розширююча ін’єкція складається з наступних виробничих процесів:

 • Занурення розширюючої штанги – кінцівка штанги заглиблюється до проектної глибини, розпихуючи ґрунт на сторони;
 • Ін’єкція – виконується в два етапи: ін’єкція свердловини найчастіше переходить в розширюючу ін’єкцію, що виконується з відповідно високим тиском (1-7 МПа), призводить до появи брил різного об’єму. Додатково ін’єкція виконує ущільнення оточуючих ґрунтів завдяки їх розпиханню
  в сторони. Сам процес виконується до моменту отримання відповіднього тиску в функції часу;
 • Підймом штанги – під час поступового підтягування штанги виконується ряд одиночних брил розчину, що прилягають одна до другої та створюють єдину ін’єкційну колону;
 • Розстав колон – підсилення основи методом ISR виконується в черговості, що гарантує найбільш ефективне ущільнення ґрунту, чергово ділянка A,C,D,B.

До виконання підсилення основи в технології колон ISR використовуються ін’єкційні насоси з спеціально приготовленим розчином відповідної пластичної консистенції. До початку ін’єкційних робіт слід зробити польові випробування для визначенння таких технологічних параметрів: об’ємна пропорція для всіх складових розчину, максимальний тиск перекачування розчину, час ін’єкції та сітка робочих пунктів. Під час виконання робіт відбувається моніторинг розчину, що закачується. Запис даних буріння і параметрів ін’єкції – це ефективний інструмент контролю якості.

Застосування

Технологія може використовуватись в тих місцях, де від поверхні ґрунту залягають ґрунти з середніми або добрими параметрами, а під ними знаходяться ненесучі ґрунти.
Класично метод використовується для ущільнення ґрунтів незв’язних в неущільнему стані (пісок, щебенистий ґрунт), але застосовується також в ґрунтах зв’язних, органічних та антропогенних, створюючи елементи великої несучої здатності і жорсткості. Колони можуть бути використані також в водонасичених ґрунтах.
Метод розширюючої ін’єкції використовується під фундаментами існуючих будинків, коли необхідно збільшити несучу здатність основи або обмежити осідання, під фундаменти спеціальних будівель в місцях, де є великий ризик випливу ґрунту, як жорсткі заповнюючі елементи, де є наявні каверни і порожнини. З уваги на дуже низький рівень вібрації в процесі виконання робіт, технологія ISR може використовуватись поблизу існуючих будинків.
Коли немає необхідності використовувати розширюючу ін’єкцію на всю довжину колони, можна обмежити її місцями, де виступають ненесучі ґрунти.
Діаметр колон найчастіше не є постійним на всю глибину колони і залежить від параметрів підсилюваного шару ґрунту, тиску розчину і штанги/шнеку, що використовується. Колони виконуються до глибини 22.0м і найчастіше розміщуються в квадратному розставі з кроком 1.50-3.50 м.

Переваги технології

 • Підсилення в глобальному масштабі – використання розширюючої ін’єкції призводить до значного покращення параметрів всього масиву ґрунту, що підсилюється.
 • Добра співпраця – з уваги на низьке співвідношення жорсткості до поперечного перерізу, після очищення і вирівнювання, на колонах ISR можна безпосередньо посадити плити і фундаментні стопи.
 • Функціональність – можливість виконання підсилення під фундаменти нових і існуючих будинків.
 • Нешкідливість навколишньому середовищу – технологія має дуже низький рівень шуму і вібрації, тому може використовуватись поблизу існуючих будівельних та інженерних об’єктів. Це також робить цей метод нешкідливим для навколишнього середовища.
 • Простота виконання – застосування цієї технології не вимагає постачання будматеріалів, а також не вимагає додаткових машин, успіх виконання робіт залежить від відповідного тиску закачування розчину
 • Відсутність бурового шламу – в процесі формування колони на поверхні не з’являється буровий шлам.