Технології Menard

Бетонні колони СМС

Метод підсилення ґрунтової основи колонами СМС полягає у створенні композиту ґрунту і бетонних колон. Для виконання колон використовується спеціально запроектований шнек, який розштовхує існуючий ґрунт в сторони, чим створює простір, де виконується бетонна колона. Це універсальна і економічна технологія підсилення ґрунтової основи, що може бути використана практично в усіх ґрунтових умовах, включаючи ґрунти стисливі та органічні (торф, намул та ін.).

Колони ВМС

Колони ВМС – це метод підсилення ґрунтової основи, що полягає на виконанні жорстких бетонних колон з верхньою частиною з щебню. Об’єднує цей метод переваги колон бетонних та щебеневих. Це має особливе значення у випадку підсилення основи під фундаментними плитами або низькими насипами.

Колони податні МSC

Податні колони Менард МSC – технічно розширений варіант колон щебеневих і ін’єкційних. Метод МSC має дуже широке і економічно обґрунтоване використання у випадку підсилення слабих ґрунтів, таких як торф, намул, зв’язні ґрунти. Податні колони є оптимальним рішенням для підсилення ґрунту під промислові підлоги, а також паркінги.

Ін’єкція розширююча ISR

Метод підсилення ґрунтової основи розширюючою ін’єкцією ISR полягає на введенні в ґрунт ін’єкційного розчину (ін’єкту) під тиском. Ін’єкт витискає слабий ґрунт і наступає заміна ґрунту з підсиленням ґрунтової основи. Розширююча ін’єкція використовується в ситуації, коли в верхніх шарах знаходяться ґрунти з середніми або добрими показниками, а під ними знаходяться ненесучі ґрунти.

Віброфлотація VF

Технологія віброзаміни полягає у введенні в ґрунт спеціально сконструйованого вібратора, що виконує ущільнення ґрунту. Процес може прискорюватись подачею води або повітря під великим тиском. Метод
використовується в незв’язних ґрунтах: середньо або слабоущільнених, а також з різнозернистою структурою скелету. В пісках і щебеневих ґрунтах використання цієї технології призводить майже до миттєвого ущільнення ґрунту. Технологія часто використовується для підсилення під об’єкти великої площі: складські приміщення, портові споруди, аеродроми.

Jet Grouting (JG)

Метод Jet Grouting полягає на підсиленні ґрунту завдяки введенню в нього водоцементного розчину під високим тиском, що руйнує структуру ґрунту. Метод використовують при підсиленні органічних ґрунтів, слабих пісків, пластичних незв’язних ґрунтів, при влаштуванні горизонтальних протифільтраційних екранів. Jet Grouting також широко застосовують для підхвату існуючих фундаментів.

Динамічне ущільнення DC

Технологія DC полягає на використанні енергії від падіння відповідної ваги з визначеної висоти для ущільнення незв’язного ґрунту. Ця техніка ущільнення була винайдена та розвинута Луїзом Менардом для неущільнених незв’язних ґрунтів. Як результат падіння ваги з’являється кратер, який може бути заповнений щебнем. Технологія використовується для посадки великих складів, магазинів, залів або під плити аеродромів.

Колони DSM

Ідея колон DSM полягає на поліпшенні несучої здатності ґрунту завдяки його механічному перемішуванню з в’яжучим (наприклад, цементним розчином). Отриманий таким чином матеріал (цементогрунт) характеризується значно вищими механічними та деформаційними якостями. З уваги, що під час виконання робіт майже відсутня вібрація і деформації ґрунту, ця технологія рекомендується для підсилення ґрунтової основи поблизу існуючих будинків або комунікацій.

Імпульсне ущільнення RIC

Імпульсне ущільнення полягає на ударах спеціальної стопи, що падає з невеликої висоти, але з великою частотою – 40-60 ударів за хвилину. Невеликі кратери, що з’являються в процесі ущільнення, заповнюються спеціально підібраним щебнем. Імпульсне ущільнення є економічним і швидким методом підсилення ґрунтової основи для незв’язних ґрунтів при посадці складів, магазинів, залів і паркінгів.

Щебеневі колони SC

Щебеневі колони виконуються завдяки зануренню в ґрунт трубного вібратора і наступного заповнення отриманої свердловини щебнем з одночасним ущільненням. Окрім функції підсилення ґрунтової основи, колони SC можуть бути застосовані як дренажні колони, що прискорюють консолідацію ґрунтових насипів. SC часто виконують в зв’язних ґрунтах, на яких проектуються низькі дорожні насипи або конструкції складів і магазинів.

Колони динамічної заміни DR

Технологія динамічної заміни DR полягає на виконанні в ґрунті колон великого діаметру. Для цього використовується обладнання, що дає можливість скидати спеціальний молот з великої висоти на зазначений пункт. Виконані таким чином колони характеризуються великою несучою здатністю та малою деформативністю. Існує можливість формування колон з матеріалу, отриманого з відходів (бетонний бій, щебінь різної фракції та ін.). Висока продуктивність цього методу дозволяє використовувати її під підлогами складів, магазинів, залів чи аеродромних плит.

Комбіновані колони МСС

Технологія комбінованих колон МСС являє собою усереднену технологію між віброфлотацією та бетонними колонами. Це сучасна і економічна технологія підсилення ґрунтової основи. Колони МСС призначені для місць, де під шаром несучих ґрунтів знаходяться ґрунти слабі та ненесучі, що підлягають підсиленню.

Вертикальний дренаж VD

Технологія вертикального дренажу полягає на встановленнi в ґрунтову основу виготовлених синтетичних дренів, які прискорюють консолідацію зв’язних ґрунтів. Вертикальні дрени – це плоскі синтетичні стрічки з перерізом круглим або овальним, які після встановлення з відповіднім кроком в десятки разів збільшують водопропускну здатність ґрунтової основи. З метою прискорення консолідації одночасно з вертикальним дренажем використовують додатковий тимчасовий насип. Вертикальний дренаж використовують частіше всього у зв’язних ґрунтах під дорожніми насипами або паркінгами.

Вакуумна консолідація MV

Принциповим моментом технології вакуумної консолідації є закладання щільної мембрани на площі, на якій залягають слабі несконсолідовані ґрунти. Під мембраною створюють насосом тиск біля 100 кН/м2. Результатом збільшення тиску є створення в ґрунті ізотропної прискореної консолідації. Метод MV використовується найчастіше всього на площах неконсолідованого ґрунту, де є значні технічні чи економічні труднощі при виконанні додаткового тимчасового насипу

Мікровибухи ММВ

Підсилення ґрунтової основи мікровибухами полягає на ущільненні ґрунту завдяки енергії, що визволяється від вибуху піротехнічного заряду. Заряд встановлюється в ґрунті за допомогою відповідної машини, а потім підривається. Звільнена під час вибуху ударна хвиля виконує ущільнення ґрунту. Мікровибухи можуть бути застосовані під дорожніми насипами, площами складів, магазинів, залів, аеродромними плитами чи паркінгами.

Офіційний сайт Menard:
www.menard.pl